Van huiskamer naar huiskamer, hoe de circulaire economie bijdraagt aan onze duurzaamheid

Ga maar eens na bij je zelf, als thuis je printer het begeven heeft of je magnetron, wat doe je dan? Bestel je online een nieuwe of ga je toch ergens kijken voor een tweedehands. We denken het laatste. Het demonstreert maar al te goed hoe ons gedachtegoed de afgelopen jaren veranderd is. 

Kentering in ons consumeergedrag

Dat we zo zijn gaan denken is niet omdat we ineens allemaal zo druk maakte het milieu, nee eerder over het welzijn van onze portemonnee. Na de crisis in 2008 gingen steeds meer mensen bewuster om met hun geld. De bestedingsruimte nam af en dit veranderde ook het koopgedrag. De tweedehands winkels, zoals Marktplaats of de kringloopwinkel vierde hoogtij vanaf die dagen. Spullen begonnen zich weer te verplaatsen van huiskamer naar huiskamer (of in de mindere gevallen van zolder tot zolder). 

Hoe het ook zij, er leek een kentering te komen in onze consumerende cultuur. Veel spullen zoals een tweedehands traplift of een een occasion werden steeds meer gemeengoed. De dagen dat je niet meer met gebruikte spullen aan kon komen zetten leken voorbij. Maar daarmee was pas een eerste stap gezet, want zolang productie nog zou doorgaan op de ouderwetse manier, namelijk het produceren van artikelen op een dusdanige manier dat ze maar een paar jaar meegaan, bleef een deel van die consumptie maatschappij gewoon in stand. Het voordeel van deze korte levensduur was dat mensen genoodzaakt waren om vaker een product aan te schaffen. Een enorme stuwing voor de economie in de afgelopen halve eeuw. Echter, de keerzijde was wel dat er veel grondstoffen werden gebruikt, een uitputting voor moeder aarde. Tot nu want ook voor het produceren en hergebruik van materialen wordt nu op een andere manier nagedacht. Die nieuwe vorm staat vandaag de dag bekend als de circulaire economie

De circulaire economie als onderdeel van een nieuw duurzaamheidsbeleid

Onder de circulaire economie verstaat men alle manieren die bijdragen aan het hergebruik van producten. Denk aan afvalrecycling, Maar er komen steeds meer manieren. Wat dacht je van circulaire inputs. Bedrijven gebruiken bij de productie grondstoffen die biologisch afbreekbaar of hernieuwbaar zijn. Wanneer een dergelijk product opnieuw vervaardigd moet worden zullen de productiekosten hiervoor afnemen, omdat er geen primaire grondstoffen meer moeten worden ingezet. Om de laatste methode tot nu toe altijd het goedkoopste manier is gebleken is er een extra stap moest volgen om die productiekosten terug te dringen is er een productietechniek ontwikkeld waardoor er energie gewonnen kan worden die voor de circulaire inputs kan worden ingezet.

De circulaire economie staat bij het bedrijfsleven en de overheid hoog op de agenda. De ambitie is dat in Nederland in 2050 zo goed als geen primaire grondstoffen meer worden gebruikt. Het aantal jaren dat een product kan worden gebruikt zal met deze techniek niet worden verlengd. Dus het koopgedrag en stuwing voor de consument zal dan misschien wel hetzelfde blijven, de kosten voor een ‘nieuw’ product zullen wel afnemen. Het heeft meer voordelen. Zo zal het goed zijn voor nieuwe banen, verbetert het het Nederlandse imago voor de buitenwacht en maakt het ons minder afhankelijk grondstoffenimport. Maar er is nog een derde tak binnen de circulaire economie die wel heeft gedacht aan de levensduur, namelijk die van het product-dienst systeem

Veel succesvolle start-ups door het product-dienstsysteem

Veel start-ups vandaag de dag die goed van de grond komen zoals AirBnB en Uber gaan uit van een andere gedachte namelijk die van het product dienst systeem. Bij een dergelijk systeem wordt er uitgegaan van de basisbehoefte van de klant en niet van van een bestaand product. Om de dienst of vraag van een consument wordt vervolgens het product opgezet.  Op een vraag als hoe kan ik mijn leegstaande woning rendabel inzetten ontstond het product AirBnB. Op de dienst, het taxiën van mensen in een eigen auto ontstond Uber.

Het grote voordeel van dergelijke diensten is dat de leverancier (in dit geval de eigenaar van de auto en het huis) de eigenaar blijft, terwijl het wel in aanmerking komt voor de vergoeding op een gedeelte van de verdienste door een abonnement of een prestatie. Een tweede voordeel is dat het verantwoordelijkheidsgevoel van de eigenaar hierdoor toeneemt waardoor de producten een langer leven beschoren is. Een goed voorbeeld van dit onderhoud komt ook terug in de refurbished producten. Oude telefoons en laptops worden via bedrijven als gsmreparatieplaza.nl weer opgelapt waarna ze weer terug komen op de markt. Ze dragen allemaal bij aan de circulaire economie.

Met de bovenstaande nieuwe ontwikkelingen zijn we goed op weg om bedrijven, overheid en de consument de handen ineen te laten slaan op het gebied van duurzamere economie zonder de stuwing van de huidige economie te laten verdwijnen. En halen we het maximale uit het hergebruik van goederen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *