Wat moet jij nu concreet aanleveren om een omgevingsvergunning voor jouw opbouw te krijgen?

Hieronder leg ik kort uit waarom deze gegevens zo belangrijk zijn om jouw vergunningsaanvraag te kunnen controleren.

1. Adresgegevens en persoonsgegevens

Als eerste moet je inderdaad jouw adresgegevens en persoonsgegevens opgeven. Eigenlijk om 2 hele simpele redenen.

  1. De overheid wil weten wie de vergunning aanvraag doet
  2. De overheid wil weten waar de opbouw wordt gebouwd

2. Foto’s van de huidige situatie

Dit wordt gedaan, zodat het voor de ambtenaar heel makkelijk is om het gewenste resultaat te vergelijken met de woning. Ik verwacht dat dit dankzij Google Maps in toekomst niet meer nodig is.

3. Informatie over het uiterlijk van de opbouw op jouw huis

Deze wens van de overheid gaat best ver. Om te controleren of jouw ontwerp voldoet aan de Welstandseisen willen ze exact weten van wat voor materiaal jouw opbouw is en welke kleur deze krijgt. Denk hierbij inderdaad aan het materiaal en de kleuren van de gevels, de kozijnen en dakbedekking.

4. Bouwtekening van jouw opbouw

Een ander verplicht onderdeel van de vergunningsaanvraag is de bouwtekening. Deze wordt in de meeste gevallen gemaakt door een architect of bouwkundig tekenaar.

Dankzij deze tekening kan de gemeente zien of jouw ontwerp voldoet aan onder andere de gebruikseisen en de milieueisen.

Daarnaast wordt de bouwtekening gebruikt door de constructeur en de aannemer. Voor de constructeur is de bouwtekening de onderlegger van zijn constructieberekening. Terwijl de aannemer de tekening gebruikt als handleiding voor de verbouwing.

5. Constructieberekening van de opbouw van jouw woning

Bij elke verbouwing in Nederland, waarbij er constructieve wijzigingen plaatsvinden moet er een constructieberekening worden gemaakt. Dit geldt voor draagmuren, het bouwen van een aanbouw en dus ook voor een opbouw.

Dankzij deze constructie tekening kan de gemeente controleren of de opbouw voldoet aan de gestelde veiligheidsnormen.

6. De geschatte bouwkosten van jouw opbouw

Als laatste moet je ook aangeven wat de geschatte bouwkosten zijn van de opbouw. Dit kan je doen op de website van De Aanbouw Expert. De gemeente bepaalt aan de hand van deze geschatte bouwkosten namelijk de legeskosten die jij moet betalen.

Deze legeskosten zijn per gemeente verschillend. Maar gemiddeld genomen moet je tussen de 2% en 4% aan legeskosten betalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *